Sklep internetowy Fundacji Leny Grochowskiej - kupujeszpomagasz.pl

O fundacji

Fundacja Leny Grochowskiej powstała w ramach GRUPY ARCHE w kwietniu 2014 roku. Pierwsze działania Fundacji były skierowane do repatriantów, którzy chcieli wrócić do Polski z terenów byłych republik Radzieckich (Kazachstan, Uzbekistan, Turkmenistan). Z biegiem czasu nasze działania rozszerzyły się i obecnie obejmują kilka obszarów:

 

ZATRUDNIAMY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE

W marcu 2019 utworzyliśmy w Siedlcach pracownię ceramiczną i krawiecką w których zatrudniamy 15 osób niepełnosprawnych, w tym 12 osób niepełnosprawnych intelektualnie. Pod nadzorem instruktorów w  pracowni ceramicznej i krawieckiej  tworzą Oni artystyczne wyroby rękodzielnicze.  Wyroby naszych Twórców dostępne są pod marką toMy. Pracownicy Warsztatu to osoby niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym i znacznym, a zatrudnienie w Fundacji to dla Nich możliwość wyjścia poza przysłowiowe „cztery ściany”. To forma terapii fizycznej i społecznej- to zazwyczaj pierwsza praca w życiu i olbrzymi krok do usamodzielnienia się.Uruchomiliśmy dwie pracownie: ceramiczno-artystyczną oraz krawiecką. W pracowni ceramicznej pod okiem instruktorów powstają niepowtarzalne przedmioty z gliny oraz kartki i zaproszenia z papieru, obrazy. Natomiast w pracowni krawieckiej zajmujemy się rękodziełem, m.in. szydełkujemy, szyjemy stroje ludowe, haftujemy i wyszywamy.Każdy z pracowników ma „własną” linię, swój własny styl, który jest efektem indywidualnych predyspozycji psycho-ruchowych i wrażliwości konkretnej osoby. Od kilku miesięcy prowadzimy także pracownię rzeźbiarską.

 

REPATRIANCI

Wielu Polaków z różnych przyczyn od nich niezależnych znalazło się poza granicami naszego kraju. Jedną z nich były przesiedlenia do Kazachstanu w latach 1934-1936 oraz 1940-1941. Wówczas Polacy osiedlali się w rejonie miast Akmolińska, Kustanaja, Kokczetawa, Krasnoarmiejska, Pietropawłowska.Kilkadziesiąt tysięcy naszych rodaków chce wrócić do swojej ojczyzny. Jednak nie jest łatwo porzucić dotychczasowe życie i zaczynać wszystko od nowa bez domu i pracy. Państwo polskie dysponuje zbyt małymi środkami finansowymi na powrót repatriantów. Właśnie dlatego powstała Fundacja Leny Grochowskiej, aby pomagać ludziom zrobić pierwszy krok w powrocie do Polski, która jest ich prawdziwym domem. Do tej pory sprowadziliśmy 20 rodzin repatriantów oraz wspomagamy rodziny uchodźców z Ukrainy i Krymu. Repatrianci mieszkają w mieszkaniach Fundacji w Siedlcach, Łochowie, Piasecznie, a największa grupa w budynku pokoszarowym w Górze Kalwarii. Mieszkają u nas zarówno osoby samotne, jak i wielodzietne rodziny z Ukrainy, Kazachstanu i Uzbekistanu. Repatrianci pracują m.in. w obiektach należących do Grupy Arche lub zaprzyjaźnionych firm, a dzieci uczęszczają do szkół podstawowych i średnich.

DZIAŁANOŚĆ KULTURALNA

Fundacja aktywnie angażuje się w działalność kulturalną.  Jest współorganizatorem Targów Rękodzieła Artystycznego w Siedlcach, których ideą jest propagowanie kultury tradycyjnej, odgrywającej ważną funkcję w kształtowaniu poczucia tożsamości regionalnej. Organizujemy również Konkurs Sztuki Nieprofesjonalnej "Szukamy Nikifora" dla Artystów amatorów, którzy miłość do sztuki mają „we krwi”. Konkurs ma na celu propagowanie sztuki amatorskiej oraz twórców z kręgu sztuki naiwnej, którzy wykształcili swój sposób obrazowania świata, nie mieszczący się w naukowych schematach. Uczestnikami są często osoby niepełnosprawne, przekazujące swój sposób postrzegania świata w  wyjątkowej formie. Od 2017 roku dwa razy w roku organizowane są plenery sztuki nieprofesjonalnej,  na które zapraszani są artyści niepełnosprawni, wyłaniani podczas konkursu Szukamy Nikifora. Ta forma aktywności ma na celu aktywizację osób wykluczonych społecznie i zawodowo. Prace z konkursu oraz plenerów tworzą kolekcję sztuki nieprofesjonalnej w ramach Muzeum Arche, prezentowaną w Arche Hotelach w Warszawie, Łochowie, Janowie Podlaskim, Górze Kalwarii.
Obrazy te można również zakupić w siedzibie Fundacji oraz naszym sklepie internetowym.

DZIAŁANOŚC CHARYTATYWNA

Fundacja Leny Grochowskiej w celu propagowania problemu repatriacji oraz wykluczenia społecznego osób niepełnosprawnych organizuje bale i koncerty charytatywne. Koncerty z uroczystym bankietem organizowane są w hotelach należących do Grupy Arche. Pierwszy koncert z cyklu Niedziele dla R. (Repatriantów) w wykonaniu Mieczysława Szcześniaka odbył się 24 maja 2015 roku w Hotelu Puławska Residence w Warszawie. W ramach cyklu trzykrotnie wystąpiła także Olga Bończyk w Sieniawie, Łodzi i Łochowie. Dla miłośników muzyki klasycznej organizowane są również recitale fortepianowe. Koncerty i bale połączone są zawsze z wernisażami wystaw malarstwa oraz aukcjami charytatywnymi, podczas których licytowane są obrazy zarówno twórców profesjonalnych jak i niepełnosprawnych intelektualnie. Całkowity przychód ze sprzedaży zaproszeń oraz aukcji zostaje przeznaczony na zapewnienie mieszkań dla repatriantów oraz budowę mieszkań chronionych dla osób niepełnosprawnych. Ponadto Fundacja stara się wspierać doraźnie osoby znajdujące się w trudnej sytuacji, czy to poprzez pomoc materialną, czy też w innej formie, np. poprzez pomoc formalno-prawną, pomoc w znalezieniu pracy itp.

 

INTEGRUJEMY DZIECI Z POLSKI I UKRAINY

Chcąc krzewić kulturę polską od 2014 roku organizujemy w Arche Hotelach kolonie artystyczne dla dzieci i młodzieży pochodzących z niezamożnych rodzin z Ukrainy. Jest to wyróżnienie dla szczególnie uzdolnionej młodzież, która wykazuje zainteresowania szeroko pojętą kulturą. W koloniach oprócz młodzieży zagranicznej biorą udział również miejscowe dzieci uzdolnione artystycznie, wytypowane w porozumieniu z lokalnymi samorządami i szkołami. Celem organizacji wypoczynku jest integracja młodzieży z Polski i Ukrainy, wzajemne poznanie podobieństw i różnic kulturowych, a także rozwój zdolności artystycznych. Młodzi ludzie razem poznają kulturę i historię regionu zwiedzając okoliczne muzea i atrakcje lokalne. Zorganizowane zajęcia m.in. warsztaty teatralne, taneczne, plastyczne, kulinarne i ceramiczne rozwijają dodatkowe umiejętności, a zajęcia sportowe zapewnią zdrowy wypoczynek.

 

MIESZKANIA CHRONIONE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Praca artystyczna z osobami niepełnosprawnymi ujawniła podstawowe problemy z jakimi muszą się Oni mierzyć każdego dnia. Tacy ludzie są zależni od najbliższej rodziny, zwykle rodziców, opiekunów. A co stanie się, gdy ich zabranie? Osoby niepełnosprawne mają prawo do normalnego życia w społeczeństwie. Nie powinny być zamknięte w „czterech ścianach”, zdane na samych siebie. Wychodząc naprzeciw potrzebom osób niepełnosprawnych zrodził się pomysł na stworzenie mieszkań chronionych w Siedlcach. Przebywające tam osoby, będą przygotowywane przez specjalistów do prowadzenia samodzielnego życia.

 

TRIATHLON KRAINA BUGU

Z myślą o osobach niepełnosprawnych powstał Triathlon Kraina Bugu. Coroczna impreza sportowa odbywa się w pierwszy weekend września na terenie Zamku Janów Podlaski. Przychód z opłat startowych i wpłat od sponsorów jest przeznaczany na  mieszkania chronione, które zapewnią warunki do samodzielnego funkcjonowania w środowisku.